ΚΟΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ

Κοπή αυτοκόλλητου σε οποιοδήποτε γραμμικό σχήμα (γράμματα, μοτίβα κ.ά.).