Εκτυπώνουμε Διαφημιστικά Φυλλάδια – Προσκλήσεις – Έντυπα – Μπλοκ  σε μεγάλη ποικιλία χαρτιών & πολύ καλή ποιότητα.

Βάρος χαρτιού έως 300gr

οι τιμές μας

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Α4   Α3
Έγχρωμες A4 μια όψη τιμή μον.   Έγχρωμες A3 μια όψη τιμή μον.
  80 gr             0,20 €     80 gr             0,40 €
  100 gr             0,25 €     100 gr             0,50 €
  120 gr             0,27 €     120 gr             0,54 €
  135 gr             0,28 €     135 gr             0,56 €
  150 gr             0,30 €     150 gr             0,60 €
  170 gr             0,32 €     170 gr             0,64 €
ΑΥΤΟΚ 200 gr             0,35 €   ΑΥΤΟΚ 200 gr             0,70 €
  250 gr             0,37 €     250 gr             0,74 €
  300 gr             0,40 €     300 gr             0,80 €
             
Έγχρωμες Α4 δυο όψεις   Έγχρωμες Α3 δυο όψεις
 τιμή ανα φύλλο τιμή μον.    τιμή ανα φύλλο τιμή μον.
  80 gr             0,40 €     80 gr             0,80 €
  100 gr             0,45 €     100 gr             0,90 €
  120 gr             0,47 €     120 gr             0,94 €
  135 gr             0,48 €     135 gr             0,96 €
  150 gr             0,50 €     150 gr             1,00 €
  170 gr             0,52 €     170 gr             1,04 €
  200 gr             0,55 €     200 gr             1,10 €
  250 gr             0,57 €     250 gr             1,14 €
  300 gr             0,60 €     300 gr             1,20 €
             

Simple Centered Style

Some smaller text

Simple Centered Style

Some smaller text

Simple Centered Style

Some smaller text